Noodverlichting

NoodverlichtingHet installeren van noodverlichting in een gebouw helpt in belangrijke mate mee om een veilige
situatie te creëren.

Met behulp van een goed functionerende noodverlichting kunnen werkzaamheden veilig worden beëindigd. Daarnaast kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt. En tenslotte kan men de vluchtroute vinden en veilig naar de uitgang volgen.
Om deze veilige situatie te behouden is het noodzakelijk dat de noodverlichting regelmatig wordt
gecontroleerd, onderhouden en waar nodig hersteld.

Wij bieden ondersteuning op alle facetten van professioneel onderhoud, zodat
onderhoudswerkzaamheden kunnen worden aangeboden, zoals dat wordt beschreven in de                    modelbouwverordening.
Het verdient aanbeveling de noodverlichtingsinstallatie jaarlijks te inspecteren, waarbij geconstateerde
defecten direct kunnen worden verholpen.

Van de continue noodverlichtingarmaturen met tl-lichtbronnen worden de lichtbronnen i.v.m. het
aantal branduren jaarlijks vervangen. Uitgaande van 24 branduren per dag met een gemiddelde van
52 weken per jaar bedraagt het totaal aantal branduren van een tl-lichtbron van 8 watt bijna 9000 uur.
De levensduur van een tl-lichtbron ligt tussen de 8000 á 9000 branduren.

Bij toepassing van led-noodverlichting heeft men het voordeel geen lichtbronnen jaarlijks te hoeven
vervangen. Bij een led-noodverlichtingarmatuur gaat men uit van een levensduur van 100.000
branduren. In de praktijk blijkt dit vaak niet haalbaar te zijn, waardoor besparingen op de
geringe energiekosten verloren gaan.

Tijdens een jaarlijkse inspectie worden de noodverlichtingarmaturen een uur lang op noodstroom
geschakeld. Daarbij worden de kappen van de armaturen schoongemaakt.

Na elke vier jaar dient de accu in een noodverlichtingarmatuur te worden vervangen. Na het
vervangen van een accu wordt de resetknop van de armatuur ingedrukt, zodat een korte,
functionele test wordt uitgevoerd. Gelijktijdig met het vervangen van de accu’s na vier jaar worden eveneens
alle lichtbronnen vervangen.

Zowel de vervangen accu’s als lichtbronnen worden door ons verzameld en bij een bedrijf voor chemisch afval afgeleverd.

Jaarlijkse inspecties, vervanging van lichtbronnen en accu''''s wordt vastgelegd in een logboek. Eventuele reparaties die tijdens de jaarlijkse inspectie worden verricht, worden eveneens in het logboek vermeld.Web developersSitetogo