NEN 3140

Verzekeraars eisen steeds vaker dat er een periodieke NEN 3140 keuring plaats vindt van elektrotechnische installaties in bijvoorbeeld kantoren, melkveehouderijen en winkels. (Elektrisch handgereedschap en klimmateriaal)

De keuring kan aangevuld worden met een thermografisch onderzoek voor de verdeler/verdeelkasten. Kritische plekken worden met de camera zichtbaar gemaakt.

Voor de elektrotechnische installatie geven verzekeraars veelal een periode van drie jaar aan, waarin een volgende keuring dient plaats te vinden. Een volgende NEN 3140 keuring wordt bepaald aan de hand van tabellen, waarin verschillende factoren met gradaties staan aangegeven. Voorbeelden hiervan zijn gebruiksfunctie/ruimtebepaling, omgeving klimaat, vervuiling, maar ook technische documentatie. Alle gebruiksfuncties in een gebouw worden per ruimte bepaald en zo ook de hieraan geldende voorschriften. Goed onderhouden elektrotechnische installaties krijgen een betere gradatie en hierdoor een langer termijn van herkeuring. Een goed onderhouden installatie kenmerkt zich door het aanwezig zijn van bijgewerkte tekeningen en periodieke onderhoudslijsten van onder andere verlichtingsarmaturen en noodverlichting. Door periodieke controle draagt u zorg voor een veilige en nette installatie.

Web developersSitetogo