Nieuws

Juli 2014


Overweegt u om een nieuwe groepenkast te laten plaatsen, dan is het verstandig om u goed voor te laten lichten.
Een nieuwe groepenkast kan een behoorlijke uitgave zijn. De prijs loopt al snel op tot honderden euro''''s. Daarnaast stuurt de groepenkast de hele elektrische installatie aan, dus is het belangrijk, dat het vervangen deskundig gebeurt.

Een niet correct functionerende groepenkast kan al snel leiden tot vervelende problemen met de elektravoorziening, juist op de meest ongunstige momenten.
Hierbij valt te denken aan: overbelasting, kortsluiting en in het ergste geval brandgevaar of brand.

Wekelijks ontvangen wij aanvragen voor het plaatsen van een nieuwe groepenkast.
Soms zitten daar ook aanvragen bij van mensen die in de veronderstelling zijn, dat hun bestaande groepenkast niet meer voldoet, omdat daar nog zekeringen in zitten in plaats van schakelaars.
Echter, zolang de groepenkast deugdelijk is aangelegd en probleemloos functioneert, is er geen reden om deze te vervangen.

Wanneer kan er dan wel sprake zijn van het vervangen van de bestaande groepenkast:
* Als men extra groepen wil aanleggen voor bijvoorbeeld een wasdroger of een vaatwasser en in
  de bestaande groepenkast geen ruimte meer aanwezig is om extra groepen bij te plaatsen;
* Of als tijdens een storing wordt ontdekt, dat de interne voedingsdraden, aanwezige componenten
  en manier van aansluiten in uw huidige groepenkast niet voldoet en het aanpassen hiervan de nodige
  kosten met zich meebrengt;
* Of als de bestaande groepenkast eerder uitval heeft gehad door veroudering, of als men vaker last heeft
  van uitval of overbelasting, maar ook als er brandschade is geweest of na een waterlekkage, kan het 
  vervangen van de bestaande groepenkast een serieuze optie zijn.

Nu zijn er verschillende merken groepenkasten, om er maar een paar te noemen: Hager, ABB, Holec, Attema,
Eaton, et cetera.
Op internet worden ook groepenkasten te koop aangeboden van bovenstaande merken,
vaak honderden euro''''s goedkoper, dan via een erkend installatiebedrijf.
Ervaring leert, dat we veel groepenkasten tegenkomen met een nieuwe ombouw, maar oude componenten.
Groepenkasten, die niet vanaf de fabrikant worden betrokken, maar die in schuurtjes in elkaar zijn gezet.
Zulke grote prijsverschillen zijn niet realistisch en men dient zich dan ook serieus af te vragen hoe het kan,
dat zulke groepenkasten tegen bodemprijzen worden aangeboden. Hoe zit het dan met de garantie en verzekering?

Een erkend installatiebedrijf zal niet snel een groepenkast plaatsen, die door de klant of beunhaas zelf is aangekocht. Want mocht na het vervangen van de groepenkast onverhoopt blijken, dat deze niet naar behoren functioneert, wie is dan verantwoordelijk?

Het kan financieel aantrekkelijk zijn om de groepenkast te laten vervangen door een niet-erkend installateur. Echter, dit brengt een aantal risico''''s met zich mee. Vaak wordt de groepenkast onder spanning vervangen, omdat men geen zegelrecht heeft en dus niet aan de hoofdzekering mag komen. Of men vervangt de groepenkast en zegelt de hoofdzekering niet opnieuw af. Het nutsbedrijf brengt voor het afzegelen kosten in rekening. Men beschikt niet over de vereiste meetinstrumenten en kennis, waardoor een eindcontrole achterwege blijft.

Daarnaast zal een verzekeringsmaatschappij, bij schade ontstaan in/of door de groepenkast geen vergoeding uitkeren, omdat de groepenkast is vervangen door een niet-erkend installateur.
Dergelijke bedrijfjes voldoen niet aan de verzekeringseis, waardoor de klant alsnog achterblijft met een schadepost.

Voorbeeld: een storing op een zondagavond in een woonhuis te Nijmegen. De verlichting knipperde en er kwam rook uit diverse apparaten.
De bewoners hadden een paar jaar terug, de groepenkast laten vervangen door een niet-erkend installateur. Het betrof een drie-fasegroepenkast en bij het openen van de groepenkast werd direct opgemerkt, dat er een tweetal schroefboutjes ontbraken van een aansluitklem. Echter, de bewuste aansluitklem betrof de nulgeleider voor twee aardlekschakelaars in de groepenkast. Door het wegvallen van de nulgeleider stond er 380 Volt op de 230 Volt wandcontactdozen.
De vorige installateur had tijdens het vervangen van de groepenkast, twee boutjes van de nulaansluitklem laten vallen in de kast van het nutsbedrijf. Hij was niet bevoegd, om in de kast van het nutsbedrijf te komen en was er stellig van overtuigd, dat de twee nuldraden ook wel vastzaten zonder schroefbout.
Dat leek vier jaar lang ook het geval te zijn, totdat het moment van de storing aanbrak. De bewoners hebben niets kunnen claimen bij hun verzekeraar en bleven achter met een schadepost van duizenden euro''''s.

Als u serieus overweegt om een nieuwe groepenkast te laten plaatsen, laat u dan goed voorlichten door een erkend installatiebedrijf. Zij beschikken over aantoonbare kennis en ervaring en hebben zegelrecht, zodat na het vervangen van de groepenkast, de hoofdzekering opnieuw zal worden afgezegeld.
Op zoek naar een erkend installateur, kijk dan op http://www.erkendinstallatiebedrijf.nl.


ol

Web developersSitetogo